Tag Archives: chậu nước tắm phật Bát Tràng

Chậu nước tắm Phật đẹp gốm sứ Bát Tràng tại TP.HCM

Chậu nước tắm Phật đẹp TP.HCM

Chậu tắm Phật Đản sanh là một vật phẩm không thể thiếu trong ngày đại lễ Phật Đản. Nghi thức tắm Phật sơ sinh được xem là một nghi thức quan trọng nhất trong các nghi thức tổ chức lễ. Tuy nhiên các Phật tử đã biết thực hiện nghi thức tắm Phật như thế […]

***