Tag Archives: chậu nước tắm phật

Chậu nước tắm phật có tác dụng gì? Nghi thức tắm phật tại gia?

Chậu nước tắm Phật có tác dụng gì?

Chậu tắm Phật Đản sanh là một vật phẩm thờ thường thấy vào những ngày đại lễ Phật Đản. Bởi theo truyền thống từ xưa đến nay ngày lễ Phật Đản phải luôn có nghi lễ tắm phật. Tắm tượng phật Đản sanh là một nghi lễ linh thiên, trang trọng. Nên cần phải chuẩn […]

***