Tag Archives: tượng phật Bát Tràng

Ngày Lễ Phật Đản là gì? Ý nghĩa ngày lễ Phật Đản?

Ngày lễ phật đản là gì?

Ngày lễ Phật Đản là một trong những lễ hội văn hóa, tâm linh lớn nhất của Phật tử. Đây là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra ở thế kỷ thứ VII trước công nguyên. Đức Phật sinh ra trong một hình hài của một nhân vật lịch sử. […]

***