Tag Archives: ông thần tài thổ địa để ở đâu

Vị trí Thần Tài Thổ Địa trên bàn thờ 

Vị trí Thần Tài Thổ Địa trên bàn thờ

Vị trí Thần Tài Thổ Địa trên bàn thờ rất quan trọng trong việc bài trí và trong phong thuỷ. Vị trí Thần Tài và Thổ Địa là cố định trên bàn thờ. Hai vị trí này cần được gia chủ bố trí đầu tiên khi sắp xếp bàn thờ Thần Tài. Sắp xếp hai […]

***