Tag Archives: bàn thờ thần tài thổ địa

Cúng Ông Địa đúng cách để gia đình vạn sự an

Cúng Ông Địa đúng cách để gia đình vạn sự an

Cách cúng Ông Địa ngày thường và ngày rằm kèm văn khấn

Vị trí Thần Tài Thổ Địa trên bàn thờ 

Vị trí Thần Tài Thổ Địa

Vị trí Thần Tài Thổ Địa trên bàn thờ rất quan trọng trong việc bài trí và trong phong thuỷ. Vị trí Thần Tài và Thổ Địa là cố định trên bàn thờ. Hai vị trí này cần được gia chủ bố trí đầu tiên khi sắp xếp bàn thờ Thần Tài. Sắp xếp hai […]

Bài vị bàn thờ Thần Tài có tác dụng gì?

Bài vị bàn thờ Thần Tài

Ý nghĩa thật sự của bài vị bàn thờ Thần Tài

***